Fogelstad Musikteater

Fler val under fliken
Styrelse
Stadgar
Adm info

Röd färgboll Blå färgboll Gul 
	färgboll Grön färgboll

Bli medlem!

Årsavgiften för 2023 är 100 kr.

Inbetala till bankgiro 5081-7287 eller swisha till 123 534 21 67.

Maila gärna separat info till kassören:
•  namn
•  adress
•  e-postadress