Fogelstad Musikteater

Planering på gång

Kvinnorna och staden

Sommaren 2022 planerar vi att åter sätta upp Kerstin Ekmans litterära verk om Katrineholm och dess kvinnor, Kvinnorna och staden.

Det blir i huvudsak samma framförande som 2018, och vi jobbar nu för och hoppas på att flertalet av den sjungande kören samt agerande skådespelare kan och vill ställa upp.

Premiärdatum är bestämt till torsdag 30 juni 2022!

Producenter för projektet:
Monica Hassle och Cissie Brunosson