Fogelstad Musikteater

Välkommen till Fogelstad Musikteater!

Fogelstad Musikteater ingår som en av fyra intressegrenar i Fogelstad-initiativet; Kulturföreningen Fogelstad, Insamlingsstiftelsen Fogelstad, Vänföreningen Fogelstad och Fogelstad Musikteater.

Allas verksamheter bygger på den s.k. Fogelstad-andan med ledord som humanism och gemenskap.

Särskild vikt läggs vid ämnen som demokrati, freds- och konfliktlösning, feminism, jämställdhet, miljö, kvinnohistoria, livsåskådning samt bildning och konst, och genomförs genom att samla och stimulera till debatt, möten och folkbildning med fokus på kvinnor och kvinnors perspektiv och villkor, i ömsesidigt utbyte kring sambandet mellan handens, hjärnans och hjärtats arbete.

Sommaren 2022 spelade vi Kvinnorna och staden. Nästa större evenemang blir troligen 2024 ... med annat idag ännu ej fastställt program.

Till dess ser vi mycket gärna att du vill stödja oss och vår verksamhet och bli medlem i föreningen.