Fogelstad Musikteater

Fler val under fliken
1998 o 1999: O Fåglastad - ett andens badställe
2000: Fogelstad Festspel - musikfrossa och berättarglädje
2001: Springkällan - att längta Sörmland
2010: Hjärtat, hjärnan, handen - tre farliga H
2018: Kvinnorna och staden
2022: Kvinnorna och staden

Röd färgboll Blå färgboll Gul 
	färgboll Grön färgboll

Varje människa är ett fönster ut mot världen

Julita Gård, Katrineholm; 2006.

En då nyskriven version av O Fåglastad, som spelades i samband med utställningen ”Resan är inte slut”.

Manus: Ingegerd Monthan
Musik: Marie Selander
Skådespelare: Suzanne Ernrup
Berättare: Marie Selander

Ingegerd Monthan och Marie Selander

Orkester
Nikka Fröberg; altfiol, fiol
Tuomo Haapala; basfiol
Lotta Hasselquist; klaviatur
Jan Levander; tvärflöjt, saxofoner
Ottilia Säll; slagverk

En flygande notsträng